Vakcinácia a vakcinačná schéma psov a mačiek

Vakcinácia a vakcinačná schéma psov a mačiek

Vakcinácia predstavuje základný krok v prevencii infekčných ochorení. Ide o cielené podanie očkovacej látky do organizmu s cieľom navodiť tvorbu protilátok voči patogénom obsiahnutým vo vakcíne. Netreba zabúdať na to, že vakcinovať je možné len zdravé, odčervené zvieratá a samice mimo gravidity a ruje. Pred samotnou vakcináciou by preto malo byť každé zviera klinicky vyšetrené.

S očkovaním mláďat sa zvyčajne začína vo veku 6 – 9 týždňov. Pričom interval medzi jednotlivými vakcináciami nesmie byť menej ako 2 týždne (zvyčajne 3 – 4 týždne).

Dospelé zvieratá sú štandardne revakcinované jedenkrát ročne. Avšak v prípade, ak zviera nebolo ešte nikdy vakcinované, resp. sa nedostavilo na revakcináciu včas, vakcináciu je potrebné zopakovať o 3 – 4 týždne.

reakcií, ktoré po vakcinácii môžu nastať je zvyčajne malátnosť, nechutenstvo, znížená aktivita, opuch v mieste vpichu, ktorý po pár dňoch/ týždňoch vymizne. Preto je vždy zvieratám po vakcinácii doporučený pokojový režim aspoň 1 – 2 dni. Zriedkavo sa môže objaviť intenzívne svrbenie a opuch najmä v oblasti tváre. Tieto reakcie sa dajú bežnou medikamentóznou terapiou zvládnuť.

Povinné očkovanie? V súčasnosti je na Slovensku povinné očkovať len proti besnote a to z dôvodu, že besnota patrí medzi tzv. ochorenia zoonotického charakteru – čiže ochorenie prenosné na človeka. Po prvej vakcinácii či už mladých alebo dospelých jedincov je opätovná revakcinácia až o rok. Následne tak často, ako uvádza výrobca danej vakcíny. Interval môže byť 1 – 3 roky.

Doporučená vakcinačná schéma pre psov:

Šteniatka:

Šteniatka v prvom roku života musia byť vakcinované tri krát.

Vakcinačná schéma šteniat.

Dospelé psy:

Dospelí psi sú vakcinovaní 1 krát ročne kompletnou vakcínou proti psinke, parvoviróze, infekčnej hepatitíde, parainfluenze, leptospiróze a besnote.

Po dokončení základnej schémy je možné chránenosť psa zvýšiť o doplnkové vakcíny proti kotercovému kašlu, borelióze, tetanu, herpes vírusu a plesňovým ochoreniam.

Doporučená vakcinačná schéma pre mačky:

Mačiatka:

Mačiatka v prvom roku života sú vakcinované dva krát. Prvé očkovanie vo veku 8. týždňov

Vakcinačná schéma mačiatok.

Dospelé mačky:

Dospelé mačky sú vakcinované jeden krát ročne kompletnou vakcínou proti panleukopénii, herpes viróze, kaliciviróze a besnote.

Po dokončení základnej schémy je možné chránenosť  zvýšiť o doplnkové vakcíny proti leukémii a chlamydióze.